Rusza druga edycja Rządowego Programu „Aktywna Tablica” – do 17 500 zł dofinansowania dla Twojej Szkoły

AKTYWNA TABLICA to rządowy program na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego i rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYMI ZESTAWAMI.

Najczęściej wybierane zestawy zostały opracowane w ten sposób aby w konkretnej kwocie dotacji dostarczyć Państwu najlepszy jakościowo sprzęt spełniający wszelkie wymogi formalne programu „Aktywna Tablica”.

Dlaczego my?

 • jesteśmy obecni na rynku edukacyjnym od 1997 roku
 • od ponad 10 lat wdrażamy nowe technologie i wyposażamy polskie szkoły w sprzęt multimedialny
 • mamy ogromne doświadczenie w szkoleniu nauczycieli z zakresu obsługi sprzętu i wykorzystania TIK w edukacji
 • przeprowadziliśmy setki montaży – jesteśmy ekspertami w instalacji sprzętu multimedialnego i interaktywnego
 • oprogramowania naszych tablic interaktywnych i monitorów interaktywnych mają otwartą licencję na całą placówkę – mogą Państwo zainstalować i wykorzystywać je na dowolnej ilości komputerów w szkole oraz na komputerach domowych nauczycieli
 • do każdej tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego dodajemy bezpłatnie oprogramowanie do nauki języka angielskiego wydawnictwa Express Publishing
 • nigdy nie zostawiamy klientów samych sobie – zawsze służymy pomocą techniczną zarówno w czasie trwania gwarancji jak i po zakończeniu tego okresu.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Wysokość dotacji:
 
W ramach programu szkoła może otrzymać nawet 17500 zł. dofinansowania – w tym 14000 zł. (tj. 80%) to dotacja z budżetu państwa a 3500 zł. (tj. 20%) to obowiązkowy wkład własny organu prowadzącego szkołę, który jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego.

W programie będą mogły wziąć udział szkoły:

 • podstawowe publiczne, niepubliczne
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

W ramach programu organ prowadzący może zakupić dla szkoły:

 • tablicę interaktywną (lub zestaw tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym – UST ultra short throw)
 • projektor multimedialny
 • głośnik lub innego urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Zakupione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać deklarację CE
 • posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta
 • w przypadku zakupu więcej niż jednego egzemplarza, wszystkie pomoce danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta
 • komplet urządzeń i oprogramowań do ich obsługi musi pochodzić od jednego dostawcy
 • muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
 • muszą posiadać instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
 • muszą posiadać gwarancję nie krótszą niż 2 lata

Szkoła przystępująca do projektu musi posiadać:

 • dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s
 • punkt dostępu do Internetu dla uczniów w czasie wolnym od zajęć
 • salę lekcyjną z dostępem do Internetu dostosowaną do funkcjonowania tablicy/monitora interaktywnego
 • na każdą 1 wnioskowaną tablicę interaktywną, szkoła musi posiadać co najmniej 1 przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem (biurowym, antywirusowym oraz zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych)+ router

Ważne terminy w 2018 roku:

 • do 15 kwietnia 2018: składanie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o udział w programie
 • do 30 kwietnia 2018: składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące do wojewodów
 • do 15 maja 2018: kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 30 czerwca 2018: przekazanie środków finansowych organom prowadzącym na zakup pomocy dydaktycznych
 • do 31 grudnia 2018: wykorzystanie wsparcia finansowego przez szkoły
Źródło informacji: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach Programu pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się

 • Pisanie i rysowanie na tablicy interaktywnej oraz praca z powstałym obrazem przez uczniów i nauczycieli
 • Korzystanie podczas lekcji z różnorodnych zasobów internetowych (plansz, słowników, encyklopedii), programów edukacyjnych,  otwartych zasobów edukacyjnych i bezpłatnego oprogramowania
 • Korzystanie podczas lekcji z różnorodnych zasobów internetowych (plansz, słowników, encyklopedii), programów edukacyjnych,  otwartych zasobów edukacyjnych i bezpłatnego oprogramowania
 • Przygotowywanie przez nauczycieli gotowego konspektu lekcji (z uwzględnieniem ćwiczeń interaktywnych) w oprogramowaniu tablicy interaktywnej • Samodzielne przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas lekcji i dzielenie się nimi z innymi nauczycielami
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych jako uzupełnienie czy tło do omawianych problemów
 • Praca z różnymi rodzajami plików (pliki tekstowe, graficzne, animacje)
 • Praca z podręcznikami w wersji elektronicznej i interaktywnej

Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszelkie pytanie dotyczące programu „Aktywna Tablica”, pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt, wypełnić wniosek i pozyskać fundusze dla Państwa szkoły.

telefon 12 410 86 10
komórka 724 999 106

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
zgodną z wymaganiami programu „Aktywna Tablica”
oraz pobrania gotowych wniosków


 • Potrzebujesz gotowej oferty lub pomocy?

telefon 12 410 86 10

 

komórka 724 999 106

 

e-mail media@egis.com.pl